Kredi Destekleri ve Bankacılık

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Nedir? Başvurusu, Şartları

24.07.2021
1.738
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Nedir? Başvurusu, Şartları

Devlet tarafından verilen yurtdışı pazar araştırma desteği firmaların ürünleri için hangi yabancı pazarların daha fazla potansiyele sahip olduklarını belirlemesine yardımcı olan bir yardımdır. Yeni ihracata başlayan firmaların demografik ve fiziki çevreye, politik ortama, ekonomik faktörlere, sosyal ve kültürel çevreye, pazara girebilirliğine ve ürün potansiyeline dayalı birkaç hedef, pazar araştırmaları arasında yer alır. İyi bir pazar araştırması, işletmelerin ürünleri ya da hizmetleri için talebi ve hedef pazarda ürünlerinin ne kadar iyi bir performans vereceğini tahmin etmesine yardımcı olur. Yurtdışı pazar araştırması desteği kapsamında iki ya da üç hedef pazar belirlemek üzere, potansiyel hakkında 10 ülke için şu konular detaylı bir şekilde incelenmektedir:

 • Büyüme ve yoğunluk eğilimlerini göz önüne alarak, her ülkenin toplam nüfusu belirlenmelidir.
 • Hedefte olan yaş gurubunun, nüfus içerisindeki yeterli payı olup olmadığı belirlenmelidir.
 • Nüfusun ne kadarının kent, banliyö ya da kırsal bölgede yaşadığı saptanmalıdır.
 • Pazara girecek olan ürün ya da hizmeti etkileyebilen unsurlar olabilecek iklim ve hava değişiklikleri olup olmayacağı kontrol edilip araştırılmalıdır.
 • Pazarda ulaşım ve haberleşme altyapılarının seviyesi ve kalitesi göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Pazarda yeterli nakliye, ambalajlama, boşaltma ve diğer yerel ürün dağıtım ağlarının varlığı kontrol edilmelidir.
 • Devlet sisteminin, özel sektör iş alanlarına destek olup olmadığı araştırılmalıdır.
 • Devletin özel sektör iş bağlantılarına ne kadar karıştığı dikkatlice incelenmelidir.
 • Yabancı ürünlerin ithalatına karşı, pazar araştırması yapılacak olan ülkenin tutumunun nasıl olacağı araştırılmalıdır.
 • Politik sistemin istikrarlı ya da sık sık değişen bir durumu olduğu araştırılmalıdır.
 • Devlet, kotaları, gümrük vergilerini ve diğer ticaret engellerini kaldırmaya çalışıp çalışmadığı incelenmelidir.
 • Ülkenin Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • İthalat yapılacak olan ülkenin, gümrük duvarlarını istediği zaman yükseltme durumu ya da ithalat yasağı koyma durumunun söz konusu olup olmadığına bakılmalıdır.
 • İthalat ve ihracatın daha yüksek düzeye çıkarılmasını teşvik etmek için, ithalat yapılacak ülkenin tavrı bilinmelidir.
 • Pazarda ithal ürünlerin ne derecede kabul gördüğü incelenmelidir.
 • Serbest ve açık görünmesine rağmen pazarın yabancılara kapalı olup olmadığı araştırılmalıdır.
 • Pazar araştırması yapılacak olan hedef ülke için tahmin edilen ekonomik büyümeni nen olduğu incelenmelidir.
 • Hedef pazarın Gayri Safi Milli Hasıla ve ödemeler dengesine bakılmalıdır.
 • Genel ekonomi içerisindeki ithalat ve ihracat yüzdelerine bakılmalıdır.
 • Hedef ülkedeki enflasyon oranı araştırılmalıdır.
 • Pazar ve kambiyo mevzuatının nasıl çalıştığına bakılmalıdır.
 • Hedef ülkenin kişi başı milli gelirleri araştırılıp, gelir düzeylerinin artıp azalması durumu araştırılmalıdır. Aynı zamanda gelirin yüzde kaçının tüketim maddelerine harcandığı incelenmelidir.
 • Nüfusun yüzde kaçının okuma – yazma bildiği ve ulaşılan ortalama eğitim seviyesi araştırılmalıdır.

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteğinin Amacı Nedir?

yurtdisi pazar destegi hedefi nedir

Devlet tarafından sağlanan yurtdışı pazar araştırma yardımının amacı, yeni ihraç pazarları oluşturulması ve geleneksel pazarlarda pazar yapının arttırılması için şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezileri desteklenmektedir.

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteğine Kimler Başvurabilir?

Devlet tarafından sağlanan yurtdışı Pazar araştırması desteğini alabilecek kişiler, Türk Ticaret Kanunu 124.maddesinde belirtilen sınai ve ticari faaliyette olan kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerdir.

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği için Nereye Başvurulur?

Devletin sağladığı yurtdışı Pazar araştırma yardımı için başvuru, yardıma başvuru yapacak olan şirketlerin yerleşik olduğu şehre göre değişiklik göstermekle birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri olarak belirlenmiştir.

Yurtdışı Pazar Araştırması Kapsamın Verilen Desteklerden Ne Kadar Yararlanılır?

Yurtdışı Pazar araştırma desteği desteklerinden şu ölçüde yararlanılmaktadır:

 • Bir yurtdışı Pazar araştırma gezisi kapsamında en fazla 2 şirket çalışanının uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bilet ücretleri karşılanır.
 • Günlük 50 ABD dolarını geçmemek şartlı ile araç kiralama giderleri karşılanır.
 • Kişi başına günlük 150 ABD dolarını geçmemek şartı ile konaklama giderleri desteklenir.
 • Türkiye’den gidiş ve Türkiye’den dönüş dışındaki en fazla 10 günlük kısmı ve takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı Pazar destekleme gezisi karşılanmaktadır.

Yurtdışı Pazar Araştırması Programı Hedefleri Nelerdir?

Devlet destekli yurtdışı Pazar araştırması amaçları şu şekilde verilmiştir:

 • Kobilerin yurtdışı pazarlara açılabilme becerisi ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • Kobilerin yurtdışı Pazar payların arttırmak,
 • Kobilerin uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek ve öne çıkarmak,
 • İhracata başlayan Kobi sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan Kobi sayısını arttırmak da yurtdışı pazar araştırması desteği amaçları arasındadır.
İlginizi Çekebilir :  Yapı Kredi Kredi Kartım Nerede? Sorgulama

Yurtdışı Pazar Araştırması Destek Unsurları Nelerdir?

Devlet tarafından sağlanan yurtdışı Pazar araştırması destek içerikleri şu şekilde verilmiştir:

 • Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır.
 • Destek üst limiti 300.000 TL değerindedir.
 • Proje destek oranı % 70 ve geri ödemesizdir.
 • Personel giderler için destek oranı dikkate alınmazken asgari geçim indirimi dahil, net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
 • İşletmeler, bu destekten yalnızca 1 kere faydalanabilir.
 • Programdan faydalanmak isteyen şirketlerin, başvuru tarihi itibarı ile son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekmektedir.
 • Şirketin başvuru tarihi itibarı ile Yurtiçi Marka Tescil Belgesine sahip olması gerekmektedir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir.
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider gurubundan oluşmalıdır.

KOSGEB Başvurusunda Aranan Şartlar Nelerdir?

aranan kosullar kosgeb basvurusunda

KOSGEB desteği alabilmek için başvuru koşulları şunlardır:

 • Türkiye vatandaşı olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu vatandaşlara KOSGEB desteği sağlanmaz.
 • 18 yaşı tamamlamış olmak gerekmektedir. Üst yaş limiti yoktur fakat 18 yaşından büyük olmak gerekir.
 • KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik derslerinin hepsine girmiş olmak gerekir. Uygulamalı girişimcilik dersleri sertifikasına sahip olunması gerekir. Aynı zamanda iş kurma danışmanlık eğitimi almış olmak da bu sertifika yerine geçebilir ve başvuru bu sertifika ile yapılabilir. Son olarak da uygulamalı girişimcilik dersleri online bir şekilde alınıyor ise 32 saatin tamamının alınmış olması gerekmektedir.
 • KOSGEB desteği almak isteyen bireyler KOSGEB Beyannamesi doldurması gerekmektedir.
 • İşyeri kurulduktan sonra KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak gerekmektedir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan iş yerleri sahipleri KOSGEP desteklerinden faydalanamaz.
 • İş Geliştirme Merkezi içerisinde yer alan girişimci bireylerden 1 sene içinde iş yeri kuran bireyler KOSGEB desteği alabilmektedir.
 • Üniversite çerçevesinde genç girişimci geliştirme programlarına katılan ve mezun durumunda olan bireyler KOSGEB desteği görür.
İlginizi Çekebilir :  Yapı Kredi Bireysel Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurtdışı Pazar Araştırması Başvuru Şartları Nelerdir?

Devlet tarafından sağlanan yurtdışı Pazar araştırması projesi almak için gerekli koşullar şu şekilde verilmiştir:

 • Başvuru tarihi itibarı ile son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutması,
 • Başvuru tarihi itibarı ile yurt içim marka tescil belgesine sahip olmak,
 • Proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması,
 • Son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekmektedir. İmalat ve bileşim sektörleri bu maddeden muaf tutulmaktadır.

Pazara Giriş Desteği Nedir?

Devlet tarafından sağlanan pazara giriş desteği, yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi için uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket ya da marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler ile Türkiye’de yerleşik yüksek eğitim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyette bulunan kuruluşlar, yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketler ve film yapımcılarının yurtdışı tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderlerinin desteklenmesi amacı bulunan yurtdışı pazar araştırması desteği projesidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.