Kredi Destekleri ve Bankacılık

İzin Parası Hesaplama Nasıl Yapılır? Başvurusu, Şartları

03.08.2021
2.207
İzin Parası Hesaplama Nasıl Yapılır? Başvurusu, Şartları

İzin ücreti hesaplamak için çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt maaş ücreti ile kullanılmayan izinli gün sayısı kadar çarpılarak hesaplanmaktadır. Hesaplar sonrasında çıkan bu tutardan gerekli kesintiler yapılarak işçinin eline geçen izin parası hesaplama tutar elde edilmiş olur.

İşçinin hizmet akdinin feshi haline sigortalı çalışanın kazanıp kullanmadığı senelik izinlerine ait ücreti iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ayın kazancına dahil edilir. Örneği; brüt ücreti 2.500 TL ve kullanılmamış izin gün sayısı da 10 gün olan işçinin, işten çıkarılması durumunda kullanılmamış hesap şu şekilde olacaktır:

 • 500 / 30 x 10= 833,33 TL (Brüt)

Yıllık İzin Ücretinden Hangi Kesintiler Yapılmaktadır?

izin parasi nedir

Yıllık izin ücretinden yapılan kesintiler, brüt maaş üzerinden hesaplanan yıllık izin ücreti işçiye ulaşmadan yapılmaktadır. Bu kesintiler şu şekilde verilmiştir:

 • Gelir vergisi,
 • Damga vergisi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri yapılmaktadır. Çalışanlar, bu kesintilerden sonra net tutardaki maaşlarını almaktadır.

Yıllık İzin Ücreti Hangi Durumlarda Verilmez?

Yıllık izin ücretinin verilmediği durum, ister kendi isteği ile ister de işvereni tarafından iş sözleşmesi sonra eren çalışan her koşulda içeride bulunan kazanılmış ama kullanılmamış yıllık izin parasını alabilir.

Denizbank satılık gayrimenkuller nasıl görüntülenir ve başvurulur? Buradan inceleyebilirsiniz.

Yıllık İzin Süreleri Nelerdir?

Yıllık izinlerin süreleri şu şekilde verilmiştir:

 • 1 – 5 yıl arasında (5 yıl dahil) olan kişilere 14 gün,
 • 6 – 14 yıl arasında (14 yıl dahil) olan kişilere 20 gün,
 • 15 yıl ya da daha fazla olan kişilere ise 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.
 • 18 ve daha küçük yaştaki kişiler ile 50 ve daha büyük yaştaki kişilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
İlginizi Çekebilir :  Yapı Kredi Mobil Bankacılık Uygulaması Özellikleri 2021

Farklı nedenlerden dolayı bir sonraki hizmet yılı için hak edilen izinler, içinde bulunulan hizmet yılında kullanılmadı ise işçinin izin hakkı kaybolmayacaktır. Devam edecektir. Aynı zamanda işveren, ayrılan personeller için kullanılmayan yıllık izin ücretlerini ödemek zorundadır.

Yıllık İzin Ücretinde Zaman Aşımı Nedir?

Yıllık izin ücreti için zaman aşımı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlamaktadır. Zaman aşımı süresi ise 5 senedir ve ödenmediği zamanlara ait olarak yasal faiz işletilecektir. Kullanmadığı izinlerinin ücreti işten ayrılırken ödenmeyen ya da eksik ödenmiş olan işçi, bu izin ücretine dair haklarını 5 sene içerisinde işverenden talep edebilmektedir.

Doğum İzni Parası Nasıl Hesaplanır?

Doğum izni ücreti hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır:

 • Doğum izni parası, annelerin çalışma gün sayısına bağlı olarak değişmektedir. Annelerin doğumdan önceki son 3 ayda aldığı maaşın ortalaması alınır ve ortalama brüt ücretin üçte ikisi de annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak hesaplanmaktadır.
 • Günlük ücretin bulunmasının ardından annenin izinli olduğu süre çarpılarak doğum izni parası hesaplanmış olur.

Doğum İzni Parası Ne Zaman Yatmaktadır?

Doğum izni ücreti, annelik sebebi ile geçici iş görmezlik raporu alan annelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması ile alınan paradır. 16 haftalık izinli olan annelere doğum parası, doğumdan sonraki 55 gün içerisinde belirtilmiş olan banka hesabına ya da PTT’ye yatırılmaktadır. Hesabı bulunmayan anneler, PTT üzerinden ödemeyi alabilmektedir.

Doğum İzni Parası Ne Kadardır?

Doğum izni ücreti miktarı 2020 yılında en düşük ücret 31 TL’dir. 2021 yılında ise asgari ücret zammı ile ödenen miktar güncellenmiştir. 2021 yılında doğum izni yardımı alan anneler, günlük en düşük 38 TL almaktadır. 2020 yılında en yüksek doğum izni parası 234 TL iken 2021 yılında ise bu rakam 286 TL’ye yükselmiştir.

İlginizi Çekebilir :  İş Bankası Kredi Kartım Nerede? Sorgulama

Doğum İzni Yardımına Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Doğum izni parası için başvuru işlemleri şu şekilde verilmiştir:

 • Yeni doğan bebeğin kimlik kartı çıkartılmalıdır.
 • Eşlerden biri T.C. vatandaşı olup olmadığına bakılır.
 • Kimlik kartları ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sitesinde yer alan “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurulmalıdır.
 • Yukarıda verilen belgeleri tamamlayan kişiler, gerekli olan dilekçe ve başvuru formlarını tamamladıktan sonra ister bireysel ister ise kargo yolu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurularını sunabilir.

Hangi Durumlarda İzin Parası Ödenmez?

izin parasi nedir

İzin parasının ödenmediği durum, çalışanın kendi isteği ya da işveren tarafından çıkarılması sebebi ile iş fesihlerinin akdi söz konusu olduğu her durumda ayrılan kişinin içeride bulunan çok hakkedilmiş tüm izin paraları ödenir. Kullanılmayan izin paraları ise işçinin haklı nedenle derhal işten çıkarıldığı durumlarda bile izin parası hesaplama işlemleri yapılarak işçiye ödenir.

Ücretsiz İzin Desteğine Kimler Başvurabilir?

Ücretsiz izin desteğine başvuruda bulunabilecek kişiler şu şekilde verilmiştir:

 • İş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanun’un geçişi 10.maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılmak,
 • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
 • Sosyal Güvenlik kurumuna 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 24 ya da 55 no.lu belge türlerinden bildirilmiş olmak,
 • 03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51.maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden faydalanmamak şartları da ücretsiz izin desteği alabilmek için aranan şartlar arasında yer almaktadır.

Nakdi ücret desteğinden faydalanmak için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimleri sgk.gov internet sitesinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverence yapılmalıdır.

İlginizi Çekebilir :  Akbank Hesap İşletim Ücreti Ne Kadar?

Garanti BBVA şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Yazısını inceleyebilirsiniz.

Yıllık İzin Ücretinin Şartları Nelerdir?

Yıllık izin ücreti için sağlanması gereken koşullar şu şekilde verilmiştir:

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesine göre işçi, yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için fiilen işe başladığı tarihten itibaren bir senenin geçmiş olması gerekmektedir.
 • İş sözleşmesinde bir deneme süresi kararlaştırılmış ise, geçirilmesi gereken bir yılın hesabında deneme süresi de göz önünde bulundurulur.
 • İş Kanunu’nun 54. Maddesine göre “Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli olan sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir ya da çeşitli iş yerlerinde çalıştıkları süreler, birleştirilerek göz önüne alınır.
 • İş Kanunu’nun 54. Maddesinin son fıkrasında kamu kesiminde çalışan işçilerin yıllık izin ücreti davası hakkında düzenleme yapmıştır. Bu maddeye göre “Aynı bakanlığa bağlı iş yerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin iş yerlerinde geçen süreler ve kamu iktisabi teşebbüsleri, özel kanunla ya da özel kanunla verilmiş yetkiye dayanarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı iş yerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.”

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması Nasıldır?

Yıllık ücretli izin uygulaması şu şekilde uygulanmaktadır:

 • Kural olarak yıllık izin süresi bölünemez fakat tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olamamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. Bu anlamda işçi, en az 10 günlük bir dinlenmeden sonra kalan izinlerini 1 – 2 gün şeklinde de kullanabilir.
 • Yıllık izin zamanını belirlemek, işverenin yönetim hakkı kapsamındadır.
 • İşveren tarafından yıl içerisinde verilen diğer ücretli ve ücretsiz izinler ya da dinlenme ve hastalık izinleri, yıllık izne mahsup edilemez.
 • İzin parası hesaplama işlemlerinde izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmamaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.