Kredi Destekleri ve Bankacılık

Kıdem Tazminatı Davası Ne Kadar Sürer?

02.08.2021
1.910
Kıdem Tazminatı Davası Ne Kadar Sürer?

Kıdem tazminatı davası süresi, kıdem tazminatı davası açılması ve bu davanın sonuçlanması 540 günlük hedef süresi bulunmaktadır. Bu hedef süre, ortalama olarak 18 ay arasında karara bağlanacağı anlamı taşımaktadır. Bölge Adliyelerinin kurulması ile Yargıtay aşamasına geçmeden iş davasının sonuçlanma süresi ile birlikte işe iade, 6 – 9 ay arasında sonuçlanır. Yargıtay aşaması ise 12 – 18 ay arasında karara bağlanmaktadır. Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halinde kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenmektedir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde ise kararda asıl talebin kabul edilmeyen bölümüne geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.

Hangi Meslek Grupları İşvereninden Kıdem Tazminatı Alamaz?

Kıdem tazminatı alamayan meslekler, işçi olarak sayılmayan meslek gruplarıdır. İşçi Kanununa göre işçi, herhangi bir işveren altında çalışan kişidir anca işçi sözleşmesi imzalamayan kişiler işçi sayılmaz. Bu sebep ile de kıdem tazminatı davası açamazlar. İşçi sayılmayan meslek grupları ise İşçi Kanunu tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

 • Denizcilik ve havacılık mesleklerine sahip olan kişiler,
 • 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerlerinde ya da işletmelerde çalışan kişiler,
 • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarım ile ilgili her türlü çeşit yapı işleri,
 • Bir ailenin üyeleri ve 3. derece de dahil olmak üzere 3. dereceye kadar akrabaları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde çalışan kişiler,
 • Ev hizmetlerinde çalışan kişiler,
 • Çıraklar,
 • Sporcular,
 • Ruhsal sıkıntılar sebebi ile tedavi görmüş olan kişiler,
 • Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’nun 2.maddesine göre 3 kişinin çalıştığı iş yerlerinde çalışan kişiler olarak belirlenmiştir.
İlginizi Çekebilir :  Yapı Kredi Mobil Bankacılık Uygulaması Özellikleri 2021

İşsizlik maaşı için hangi evraklar gerekli? Başvurusu, şartları Yazısına da göz atabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Davası Şartları Nelerdir?

İş tazminat davası için aranan koşullar şu şekilde verilmiştir:

 • İş ve işçi kanunlarına göre işçi sayılıyor olmak,
 • Haklı fesih şartını yerine getirebilmek için İşçi Sözleşmesine sahip olmak gereklidir. Kişinin işinin sona ermesi, burada yazan nedenlerden dolayı olmak zorundadır.

Bu şartların sağlanması durumunda işçinin çalıştığı yerden ayrılması sonrası en fazla 5 yıl içerisinde bu davanın açılması gerekir. Kişinin emekli olma durumu ise dava açılmasını ve görülmesini etkilememektedir.

Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Alınmamaktadır?

kidem tazminatinin alindigi durumlar

Kıdem tazminatının alınmayacağı durumlar şu şekilde verilmiştir:

 • İş Sözleşmesi yapıldığı sırada, sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli olan şartların sağlanmaması durumunda, bunların kendisinde bulunduğu söylenerek ya da gerçeğe uygun olmayan bilgiler verilmesi durumlarında,
 • İşçinin, işveren ya da bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi, davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunulması durumunda,
 • İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması durumunda,
 • İşçinin işverene, işverenin aile üyelerinden birine ya da işverenin başka bir işçisine sataşması, iş yerine sarhoş gelmesi, uyuşturucu madde almış olması ya da iş yerinde bu maddelerin bulundurması durumunda,
 • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanması ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması durumunda,
 • İşçinin, iş yerinden 7 günden fazla hapis ile cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi,
 • İşçinin işverenden izin almadan, haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü ya da 1 ay içerisinden 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işine devam etmemesi durumunda,
 • İşçinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması ve yapmamakta ısrar etmesi durumunda,
 • İşçinin kendi isteği ya da savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan ya da malı olmayıp eli altında bulunan makineleri 30 günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara uğratması durumunda da kıdem tazminatı davası açılamaz.
İlginizi Çekebilir :  TEB Bireysel Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşçilerin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

İşçilerin hakları, çalışma hayatında yer alan çalışanların sahip olduğu yasal haklardır. Bu hakları bilerek çalışmaları olumsuz herhangi bir durum anında karşısında savunma ve itirazlarında yararlı olacaktır. İşçilerin sahip olduğu haklar ise şu şekilde verilmiştir:

 • Aylık ücret hakkı ve sigortalı olarak çalışma hakkı,
 • İşçinin haklı sebebi ile iş sözleşmesinin derhal fesih hakkı,
 • Kıdem tazminatı hakkı,
 • İhbar tazminat hakkı,
 • Kötü niyet tazminatı hakkı,
 • Tatil ücretleri,
 • Mola hakkı,
 • Süt izni hakkı,
 • Sendika hakkı,
 • Mesai ücretlerinin alınması hakkıdır. İşçiler, bu hakların gasp edilmesi halinde İşçi Mahkemesine bir dava açarak, haklarının kendisine verilmesini talep edebilir.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı için aranan koşullar şu şekilde verilmiştir:

 • İşçinin İş Kanunu kapsamında çalışan bir işçi olması,
 • İş Sözleşmesinin belirli olan sebepler ile sona ermesi,
 • İşçinin 1 yıldır fiilen çalışıyor olması,
 • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmasıdır. Yani işçi belirli süreli sözleşme ile çalışıyor ise süre sonunda kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. Fakat işçi ile devamlı bir şekilde arka arkaya belirli süreli sözleşme yapılıyor ise bu durun, Yargıtay tarafından belirsiz süreli sözleşme olarak görülür.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınan ücret, işçinin brüt ücretidir. Brüt ücretin ne olduğu, bordrolardan tespit edilebilmektedir. Bunun haricinde bordroya yansımamış rutin ek ödemeler ve ikramiyeler varsa bunlar da ücrete dahil edilmektedir. Aylık brüt ücret tespit edildikten sonra, işçinin fiilen çalıştığı kıdeme esas çalışma süresi bulunur. Her yıla bir aylık brüt ücret denk gelecek şekilde hesaplama yapılır. İşçinin aylık brüt ücreti tavanı aşıyor ise de o yıl açıklanan tavan ücret üzerinden hesaplama yapılır. Bu hesaplamalar oldukça tekniktir. Mahkemelerde de bu rakamlar, bilirkişiler tarafından hesaplanmaktadır. Bu sebep ile internet ortamlarında bulunan hesaplama araçlarına itibar edilmemelidir. Hesaplama araçları, yaklaşık bir sonuç verebilir fakat net rakamı bulamaz.

İlginizi Çekebilir :  Yapı Kredi Kredi Kartım Nerede? Sorgulama

İstinaf Nedir?

istinaf tanimi

İstinaf kavramı, yerel mahkeme kararının usul ya da esas bakımından hukuka aykırı aldığı düşüncesi ile başvurulan kanun yoludur. İstinaf yoluna başvurulduğu zaman, kararın hukuka uygun olup olmadığı tekrar incelenerek uyuşmazlığa ilişkin yeni bir karara varılır.

İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi kavramı; ilk derece mahkemelerin verdiği kararlara karşı, taraflardan birinin başvurusu üzerine inceleme yapan bölge adliye mahkemeleridir. İstinaf mahkemeleri kurulmadan önce yerel mahkemelerin kararlarına karşı doğrudan temyiz yoluna başvurulmaktaydı. İstinaf mahkemelerinin yürürlüğe girdiği 20 Temmuz 2016 tarihi itibarı ile önce Bölge Adliye Mahkemelerine başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak için yapılan bu uygulama, birçok davanın uzamasına sebep olmuştur.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürmektedir?

İstinaf mahkemesi davalarının çoğunluğu istinaf edilerek bölge adliye mahkemelerine taşınır. İstinaf mahkemelerine 2019 yılında, önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde gelen dosya sayısı toplamda 1,5 milyon iken karara çıkan dosya sayısı 770 bindir. İstinafta bekleyen dosya sayısının 1 milyon civarında olduğu da tahmin edilmektedir. 2020 yılında istinaf edilen bir dosyanın ortalama 3 yıl içerisinde sonuçlanacağı bilinmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Ödenir?

Kıdem tazminatı ödemesi kural olarak sözleşmenin sona erdiği gün, tek seferde nakit olarak ödenmelidir. Fakat kıdem tazminatı davası sonucu ödemeler işçinin kabul etmesi halinde çek / senet yöntemi kullanılarak taksit ile de ödenebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.