Kredi Destekleri ve Bankacılık

İŞKUR Eleman Desteği Nedir? Başvurusu, Şartları

27.07.2021
1.757
İŞKUR Eleman Desteği Nedir? Başvurusu, Şartları

İŞKUR tarafından verilen eleman desteği ile belirli şartları sağlayan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen süre ve tutarlar ile prim, vergi ya da ücret destekleri İŞKUR eleman desteği kapsamında sağlanmaktadır. Bu teşviklerden bir bölümü ise İŞKUR tarafından finanse edebilmekle birlikte işlem uygulayıcısı ise SGK’dir.

İlave İstihdam Teşviki için Sigortalılarda Aranan Şartlar Nelerdir?

Sigortalıların ilave istihdam desteği alabilmesi için taşıması gereken şartlar şu şekilde verilmiştir:

 • Kişilerin işe alındıkları aydan önceki 3 ayda, 10 günden fazla 5510 / 4A, 4B, 4C kapsamında sigortalılıklarının olmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz olması,
 • 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında özel sektör işverenler tarafından istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İlave İstihdam Teşviki için İşyerlerinde Aranan Şartlar Nelerdir?

İşyerlerinde ilave istihdam teşviki için gerekli olan şartlar şu şekilde verilmiştir:

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki ya da muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ek olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süreci içerisinde SGK’ye verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası – gecikme zammı borçlarının olmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği durumlarda ya da bildirmiş olduğu sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir inceleme sonrası tespitin olmaması gerekmektedir.
İlginizi Çekebilir :  ING Bank Bireysel Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurtdışı fuar desteği nedir? Başvurusu, şartları Yazısını inceleyebilirsiniz.

İŞKUR Eleman Desteği Tutarı Ne Kadardır?

iskur eleman destegi miktarlari

İŞKUR istihdam desteği miktarı işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre değişkenlik gösterecektir. Destek tutarları şu şekilde verilmiştir:

 • İmalat ya da bilişim sektörlerinde faaliyette olan işletmelerde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemekle birlikte ilave istihdam edilecek olan her bir sigortalının 7.848 TL’ye kadarki prime esas kazanç miktarı için ödeyecekleri tüm primler ile 176,84 TL değerinde damga ve gelir vergisi karşılanacaktır.
 • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinden ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler ile 176,84 TL değerinde damga ve gelir vergisi karşılanacaktır.

İŞKUR Eleman Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından sağlanan eleman desteği başvurusunda aranan koşullar şu şekilde verilmiştir:

 • İşverenin mevcut istihdamının üzerine yeni istihdam oluşturması,
 • Maaş desteği için işe alım işleminin 1 Şubat – 31 Nisan tarihleri arasında yapılması,
 • İşverenin, işe alımı gerçekleştirilen her bir işçiyi 9 ay boyunca işten çıkarmaması,
 • İşe alınacak olan işçinin İŞKUR sistemine kayıtlı olması,
 • İşe alınacak olan işçinin, işe alındığı aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalılığının bulunması da aranan şartlar arasında yer alır.

İstihdam Teşvikleri Nelerdir?

TÜİK tarafından sağlanan istihdam desteği istihdamı korumak ve geliştirmek, iş arayan kişilere ve işverenlere danışmanlık hizmeti sunarak iş gücü piyasasında aracılık görevini etkin olarak yerine getirmeyi amaçlar. İstihdam teşvikleri ile iş gücü piyasasında dezavantajlı olan kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için söz konusu dezavantajlı grupları istihdam eden işverenlere destek vermektedir. İŞKUR eleman desteği paketleri şu şekilde verilmiştir:

 • Bir benden istihdam teşvik paketi,
 • Kadınlar, gençler ve mesleki yeterlilik belgesi sahipleri için istihdam teşvik paketi,
 • İş başı eğitim programı istihdam teşvik paketi,
 • İşsizlik sigortası ödeneği alanları istihdam eden işverenler için istihdam teşvik paketi,
 • Engelli istihdamı teşviki,
 • Asgari ücret desteği gibi teşvik paketleri vardır. Bazı zaman aralıklarında bu paketler arasına yenileri eklenmekte ya da revizyon yapılmaktadır. Genellikle ücret desteği, sigorta primi işveren payı desteği, gelir vergisi stopajı desteği gibi destekler de sağlanmaktadır.
İlginizi Çekebilir :  Akbank Kariyer İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Başı Eğitim Programları Nelerdir?

İş başı eğitim projeleri en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin faydalanabildiği program kapsamında çalışan sayısının en fazla % 30’una kadar katılımcı talep edilebilir. Bu programdan faydalanabilmek için en az % 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu vardır.

İş başı eğitim programı, eğitim modülüne göre değişmekle birlikte en fazla 6 ay süre ile uygulanır. Program boyunca katılımcı zaruri gider olan günlük 61 TL, öğrenciler için 46 TL ve işsizlik ödeneği alanlar için ise 30 TL ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanır.

İş Yerlerine Yönelik Geliştirilen Mesleki Eğitim Kursları Nelerdir?

İş yerleri için geliştirilen mesleki eğitim kursları firmaların ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacı ile İŞKUR iş birliği içerisinde düzenlenen bir projedir. Aynı zamanda program boyunca eğitici giderleri, kursiyer zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta giderleri de İŞKUR tarafından karşılanır.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nedir?

KOSGEB’in nitelikli eleman destek paketi, herhangi bir iş yerinde personelin istihdam edilmesini teşvik etmek ve bu amaçla da hem işverenin hem çalışanların istihdama dâhil olmasını sağlayan bir projedir. KOSGEB nitelikli eleman desteği işsizlik ile mücadele ve istihdamın arttırılması amacı ile başlatılan bir projedir. Nitelikli vasfı ile işe alınan çalışanların net ücretleri ise KOSGEB tarafından sağlanmaktadır.

Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

Nitelikli eleman desteği için başvuru koşulları şu şekildedir:

 • Personelin T.C. vatandaşı olması
 • Programa başvuru tarihinden önce 1 yıl içerisinde personelin istihdam edilmemesi
 • Nitelikli personelin YÖK tarafından kabul edilen bir yükseköğretim kurumlarından mezun olması
 • İstihdam kapsamından yer alacak elemanın tam zamanlı olarak çalıştırılır ve bu kapsamda yarı zamanlı ya da geçici süreli çalıştırılması kabul edilmemektedir.
 • Başvuru yapıldıktan sonra 45 gün içinde nitelikli eleman istihdamının yapılmış olması
 • Nitelikli eleman desteğinden yararlanacak olan işletmenin en az 5 tane sigortalı personel çalıştırması bu destek için aranan şartlardır.
İlginizi Çekebilir :  İş Bankası Kredi Kartı Nedir? Özellikleri Neler?

Nitelikli Eleman Desteği İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Nitelikli elaman desteğinde istenen evraklar şu şekilde verilmiştir:

 • İş yerinden en az 5 tane sigortalı işçi çalıştırıldığına dair SGK hizmet dökümleri
 • İstihdam edilecek olan kişinin diploma örneği ve en az ön lisans ya da lisans mezunu olması
 • Personelin maaş hesabı
 • SGK’den alınacak işletmenin borcu olmadığına dair geçerli bir belge
 • Alınan olan her personel için ücret bordrosu ile başvuru yapılacaktır.

Nitelikli Eleman Desteğinin Amaçları Nelerdir?

nitelikli eleman destegi hedefi

Nitelikli eleman destek paketinin hedefleri şu şekilde verilmiştir:

 • Girişimcilerin vasıflarına göre iş güçlerini doğru alanlara yönlendirmek
 • Ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek
 • Kayıt dışı istihdam ve işsizliğe sorun bulmak
 • Girişimcilik faaliyetlerinin yaygın olmasını sağlamak
 • KOBİ faaliyetlerini büyütmek
 • Yeni iş kolları oluşturmak amacı ile nitelikli eleman desteği sağlamaktır.

Kadın girişimci desteği nedir? Başvurusu, şartları Yazısına da göz atabilirsiniz.

İŞKUR Teşvikleri için Aranan Şartlar Nelerdir?

İŞKUR tarafından verilen teşvikler için gerekli olan koşullar şu şekilde verilmiştir:

 • Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olan kişiler için istihdam teşviki başvuru şartları; kişinin son 6 aydır işsiz olması, kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ek olarak istihdam edilmesi ve özel sektör işvereni olması da İŞKUR eleman desteği alabilmek için
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.