Kredi Destekleri ve Bankacılık

KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu ve Şartları 2020

22.01.2020
1.584
KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu ve Şartları 2020

KOSGEB faizsiz kredi ile bireylere finansman desteği sağlamaktadır. KOSGEB faizsiz kredi başvurusu için belirtilen şartlar şunlardır:

 • 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
 • Destek talep edilen işletme haricinde herhangi bir işin bulunmaması gerekmektedir.
 • KOSGEB girişimcilik eğitimine başlamak gerekmektedir. 
 • Kredi talep edilen işletme, KOSGEB veri tabanında yer almalıdır.
 • KOSGEB girişimcilik eğitimlerine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Verilen eğitimler ortalama olarak 70 saat sürmektedir. 
 • KOSGEB eğitiminin tamamlanması halinde sertifika verilmektedir. Bu eğitim sertifikası ile destekten yararlanılabilmektedir. Sertifikası olmayan kişiler destekten yararlanamazlar.
 • Destekten yararlanmak için oluşturulan iş planının KOSGEB’e sunulması gerekmektedir.

KOSGEB Faizsiz Kredi Desteği Gerekli Belgeler

KOSGEB faizsiz kredi desteğinden yararlanmak için talep edilen belgeler bulunmaktadır. KOSGEB faizsiz kredi başvurusunda talep edilen evraklar şunlardır:

 • Girişimcilik sertifikası
 • İşletmenin sahibinin ve diğer ortakların kimlik belgesi fotokopileri
 • İşletme açılış ruhsatı
 • Oda kayıt belgesi
 • İşletmeye ait iş planı
 • Tesisin yer aldığı alanın kira kontratı veya tapu belgesi
 • KOBİ belgesi
 • İşletmenin vergi levhası
 • Üretim ruhsatı

Daha fazlası için burayı tıklayın.

KOSGEB Faizsiz Kredi İmkânından Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB faizsiz kredi fırsatından yararlanabilecek kişiler bulunmaktadır. KOSGEB’in vereceği destekten yararlanmak isteyenler, işletme açma amacını taşıyan girişimciler veya işletmelerini büyütmek isteyen girişimciler olmalıdır. Bireyler bazı eğitimleri de tamamlamak zorundadır. KOSGEB faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecek kişiler şunlardır:

 • KOSGEB tarafından verilen eğitimler tamamlayan ve sertifika alan kişiler
 • Üniversitelerde açılan Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan kişiler

KOSGEB Kadın Girişimci Kredi Desteği

KOSGEB, kadın girişimcilere sunulan finansman ile birçok kadın girişimci işletme sahibi olmakta ve ekonomide yer almaktadır. Girişimci finansmanı ile 50.000 TL’ye kadar olan yatırımlar için hibe alınabilirken, 300.000 TL’ye kadar olan yatırımlarda düşük faizli kredi desteği sağlamaktadır. KOSGEB desteği ile büyük işletmeler kurmak da mümkündür. Genel olarak öncelikli şart verilen eğitimlere katılmak ve o eğitimleri tamamlamaktır. Eğitim tamamlandıktan sonra alınan girişimcilik belgesi ile iş kurmaya yeterli olunduğu belgelenmektedir. 

İlginizi Çekebilir :  KOSGEB Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

KOSGEB İşyeri Destekleri

KOSGEB desteklerinden olan işyeri destekleri, birçok kişi için avantajlı olmaktadır. KOSGEB işyeri destekleri kapsamında bireylere sunulan desteklerin alt başlıkları şu şekildedir:

 • Genel destek programı
 • Uluslararası kuluçka merkezi ve hızlandırıcı destek programı
 • İş birliği destek programı
 • KOBİGEL- KOBİ gelişim destek programı
 • İşletme geliştirme destek programı
 • Yurt dışı Pazar destek programı
 • Tematik proje destek programı

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

KOSGEB tarafından sunulan işletme geliştirme destek programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacı taşınmaktadır. İşletme geliştirme destek programının destekleri ve destek üst limitleri şu şekildedir:

 • Enerji verimliliği desteğinin destek üst limiti 35.000 TL
 • Tarım desteğinin destek üst limiti 25.000 TL
 • Yurt dışı iş gezisi desteğinin destek üst limiti 20.000 TL
 • Eğitim desteğinin destek üst limiti 20.000 TL
 • Sınai mülkiyet hakları desteğinin destek üst limiti 30.000 TL
 • Belgelendirme desteğinin destek üst limiti 30.000 TL
 • Yurt içi fuar desteğinin destek üst limiti 50.000 TL
 • Nitelikli eleman istihdam desteğinin destek üst limiti 50.000 TL
 • Test ve analiz desteğinin destek üst limiti 30.000 TL

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

KOSGEB destek programı olan stratejik ürün destek programının amacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapılacak yatırım projelerinin desteklenmesidir. Stratejik ürün destek programının kapsamı ise yatırım projelerinin geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’ye kadar desteklenmesidir. Bu destek programına başvuru şartları şunlardır:

 • Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan işletmeler başvuruda bulunabilmektedir. 
 • Program başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olan ya da tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortakları program başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olan işletmeler başvuruda bulunabilmektedir.
 • Proje paydaşı/paydaşları ile işbirliği yaparak başvuran işletmeler destek programına başvuru yapabilmektedirler. 
İlginizi Çekebilir :  Genç Girişimci Desteği Nedir? Başvurusu, Şartları

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Desteklenecek Giderler

KOSGEB desteği olan stratejik ürün destek programı ile birçok işletme avantaj sağlamaktadır. Stratejik ürün destek programında desteklenecek proje giderleri şunlardır:

 • Makine- teçhizat desteğinde destek oranı %60’tır. Bu oranın %30’u geri ödemesiz + %70’i geri ödemelidir. Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilmektedir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılmaktadır.
 • Yazılım giderleri desteğinde destek oranı &60’tır. Bu oranın %30’u geri ödemesiz + %70’i geri ödemelidir. Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilmektedir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılmaktadır.
 • Personel giderleri desteğinde personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.
 • Referans numune gideri desteğinde destek oranı %60’tır. Bu oranın %30’u geri ödemesiz + %70’i geri ödemelidir.
 • Hizmet alımı desteğinde destek oranı %60’tır. Bu oranın %30’u geri ödemesiz + %70’i geri ödemelidir.

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı

KOSGEB tarafından KOBİ’lere, KOBİ finansman destek programı sunulmaktadır. KOBİ finansman destek programı ile KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. KOBİ finansman destek programı kapsamında destek unsurları şu şekildedir:

 • Girişimci işletmeler için İşletme Kredisi kapsamında kredi üst limiti 50.000 TL’dir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanmaktadır. Girişimci işletme, KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmelerdir. Azami kredi vadesi 18 aydır. Destek puanı ise 10 puandır.
 • Stratejik ve ölçekli sektörlerdeki işletmeler için İşletme Kredisi kapsamında kredi üst limiti 500.000 TL’dir. Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmelerdir. Azami kredi vadesi 18 aydır. Destek puanı ise 12 puandır.
 • Girişimci işletmeler için Makine Teçhizat Kredisi kapsamında kredi üst limiti 50.000 TL’dir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanmaktadır. Azami kredi vadesi 36 aydır. Destek puanı ise 10 puandır.
 • Stratejik ve ölçekli sektörlerdeki işletmeler için Makine Teçhizat Kredisi kapsamında kredi üst limiti 500.000 TL’dir. Azami kredi vadesi 36 aydır. Destek puanı ise 12 puandır.
İlginizi Çekebilir :  KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Nedir, Nasıl Alınır?

Destek alabilecek faaliyet alanları için; https://www.kredidestekleri.com/kosgeb-destegi-alabilecek-faaliyet-alanlari/

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.