Kredi Destekleri ve Bankacılık

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nedir?

06.01.2020
1.811
KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nedir?

KOSGEB destekleri bünyesinde bulunan nitelikli eleman desteği, işletme geliştirme destek programı içerisinde yer almaktadır. Nitelikli eleman desteği ile işveren nitelikli eleman olarak 2 veya 4 yıllık istenilen fakülte mezunlarını nitelikli eleman olarak almakta ve program kapsamında 2 yıl destek verilmektedir. Nitelikli eleman desteğinin destek üst limiti 50.000 TL’dir. Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilmektedir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

KOSGEB destek programlarından olan işletme geliştirme destek programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. İşletme geliştirme destek programının sunduğu destekler şunlardır:

 • Yurt içi fuar desteğinin destek üst limiti 50.000 TL’dir. Destek oranı %60’tır. 
 • Yurt dışı iş gezisi desteğinin destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek oranı %60’tır. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenmektedir.
 • Nitelikli eleman istihdam desteğinin destek üst limiti 50.000 TL’dir. Destek oranı %60’tır. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilmektedir. 
 • Eğitim desteğinin destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek oranı %60’tır.
 • Enerji verimliliği desteğinin destek üst limiti 35.000 TL’dir. Destek oranı %60’tır.
 • Tasarım desteğinin destek üst limiti 25.000 TL’dir. Destek oranı %60’tır.
 • Sınai mülkiyet hakları desteğinin destek üst limiti 30.000 TL’dir. Destek oranı %60’tır.  TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenmektedir. 
 • Belgelendirme desteğinin destek üst limiti 30.000 TL’dir. Destek oranı %60’tır. TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenmektedir. 
 • Test ve analiz desteğinin destek üst limiti 30.000 TL’dir. Destek oranı %60’tır.
İlginizi Çekebilir :  KOSGEB Girişimcilik Kursu Ne İşe Yarar?

KOSGEB İş Birliği Destek Programı

KOSGEB bireylere iş birliği ve destek programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amacını taşımaktadır. İş birliği destek programı ile iş birliği ortaklığı modelleri bulunmaktadır. Bu modeller şunlardır: 

 • İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.
 • Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

İş Birliği Destek Programı ile Desteklenecek Proje Konuları

KOSGEB iş birliği destek programı kapsamında desteklenecek proje konuları bulunmaktadır. İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenmektedir. 
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenmektedir. 
 • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenmektedir. 
 • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenmektedir. 
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenmektedir. 
İlginizi Çekebilir :  Genç Girişimci Desteği Nedir? Başvurusu, Şartları

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB işletmelere sunduğu yurt dışı pazar destek programı ile avantaj sağlamaktadır. Yurt dışı pazar destek programı amacı şunlardır: 

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek
 • İhracata ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

KOSGEB tarafından hazırlanan uluslararası kuluçka merkezi ve hızlandırıcı destek programı ile bireylere destek sağlamaktadır. Uluslararası kuluçka merkezi ve hızlandırıcı destek programının amacı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. Uluslararası kuluçka merkezi ve hızlandırıcı destek programı iki alt programdan oluşmaktadır. Bu programlar:

 • Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
 • Uluslararası Hızlandırıcı Programı

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOSGEB tarafından oluşturulan KOBİGEL – KOBİ gelişim destek programı ile amaçlananlar şunlardır:

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Destek Unsurları

KOSGEB programlarından olan KOBİGEL – KOBİ gelişim destek programının destek unsurları şu şekildedir:

 • Proje süresi en az 8, en fazla 36 aydır. 
 • Destek üst limitinde, geri ödemesiz destek en fazla 300.000 TL olup geri ödemeli destek ise en fazla 700.000 TL’dir. 
 • Proje destek oranı %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenmektedir. Personel desteği oranı, belirli limitler dâhilinde geri ödemesiz %100’dür. 
İlginizi Çekebilir :  KOSGEB Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmemektedir. 

KOSGEB Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Destek programları arasında gelişen işletmeler pazarı KOBİ destek programı, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesi amacını taşımaktadır. Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsamaktadır. Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000 TL’dir. Destek unsurları şu şekildedir:

 • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli destek üst limiti 100.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir. 
 • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu destek üst limiti 300.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir. 
 • Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli destek üst limiti 80.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir. 
 • Hukukçu Raporu Masrafı destek üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir. 
 • SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti destek üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı %100’dür.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı destek üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı %100’dür. 
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.