Kredi Destekleri ve Bankacılık

Devlet Destekli Besicilik Kredisi Nasıl Alınır?

14.07.2021
1.436
Devlet Destekli Besicilik Kredisi Nasıl Alınır?

Devlet desteği bulunan besicilik kredisi alma işlemi başvurusu yapabilmek için gerçek ve tüzel kişi olmak gerekir. Bu şartı sağlayan çiftçiler, bağlı bulundukları illerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müdürlüklerine bir dilekçe ile Türkvet Kayıt Sistemi ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve sahip olunan arazi varlıklarını gösterir belgeler ile devlet destekli besicilik kredisi alma imkanına sahip olurlar.

Devlet Destekli Besicilik Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

Besicilik kredisi alabilmek için aranan koşullar şu şekilde verilmiştir:

 • En az 1 senedir hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek,
 • Çiftçi kayıt sistemi belgesine sahip olmak,
 • Gerçek ve tüzel kişi olmak
 • Bakanlık tarafından oluşturulan hayvan kayıt sistemi olan Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıt hayvanların olması,
 • Var olan hayvanların en az 1 senedir bakanlığın ilgili sistemi olan Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması,
 • Bu krediyi alabilmek için en az 10 ve en fazla 50 anaç sığıra sahip olmak,
 • Bu krediyi alabilmek için en az 100 ve en fazla 300 baş anaç koyun ve keçi kapasitesine sahip olmak,
 • Alım – satım işlemlerinin eş, anne – baba ve kardeşler arasında yapılmaması,
 • Bakanlık ya da diğer kurumlar tarafından verilen hibelerden daha önce faydalanmamış olmak,
 • Yatırım yapılacağı ilin proje kapsamın bulunan illet içerisinde bulunması da devlet destekli besicilik kredisi alabilmek için gerekli olan şartlar arasında yer alır.

ÇKS Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

cks belgesi ne ise yarar

Çiftçi kayıt sistemi belgesi, sistem işleyişinin esas ve usullerini belirler, çiftçileri kayıt altına alır, tarımsal faaliyetleri takip eder. Aynı zamanda da çiftçilerin eğitimi, desteklenmesi, ihtiyaçların takibini yapmak ve eksikliklerin giderilmesi hedeflenir.

İlginizi Çekebilir :  Devlet Destekli Koyun Nasıl Alınır?

Özellikle genç çiftçilerin bu yönde olumlu teşviklerini sağlamak üzere devlet tarafından gerekli birden fazla adım atılmaktadır. Bu adımlardan birkaç tanesi de hibe, teşvik, düşük faizli kredi kullanımı gibi faktörlerdir. Bu imkanlardan faydalanmak için ilk adım ÇKS belgesi almaktır. ÇKS belgesi e-devlet üzerinden alınır. E-devletten giriş yapılarak bakanlıkça belirlenen ilgili formun doldurulması ile bu belge oluşturulur. Daha sonra oluşturulan bu belge ile bağlı bulunan İl Müdürlüklerine başvurulur.

Devlet destekli çapa makinaları nasıl alınır? Yazısını inceleyebilirsiniz.

ÇKS Kaydı için İstenen Belgeler Nelerdir?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydolacak kişilerden istenen evraklar şu şekilde verilmiştir:

 • Çiftçi kayıt formu
 • Tüzel kişilerden Ticaret Sicil Gazetesi imza sirküleri ve yetki belgesi
 • C. kimlik numarasını gösterir bir şekilde nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Çiftçi belgesi örneği
 • Tarla, bağ, bahçe vasıflı mülk ya da kira tapu fotokopisi
 • Etkili alanların muhtar tarafından onaylı formu
 • Tarım yapılan alan kira ise kira kontratı
 • Başvuru sahibinin vergi numarasını gösterir belge
 • Kendi arazisi üzerinde tarım yapılıyor ise kişinin kimlik fotokopisi, başkasının arazisi ise de arsa sahibinin kimlik fotokopisi
 • Kullanılan arazi her kimin üzerine kayıtlı ise o araziye ait tapu kadastrodan alınan tapu kayıt örneği
 • Döner sermaye yardım belgesi
 • Taahhütname istenmektedir.

Devlet Destekli Besicilik Kredisini Kimler Alamaz?

Hayvancılık kredisinden faydalanamayacak kişiler şu şekilde verilmiştir:

 • Daha öncesinde kamu kurumları tarafından verilen hibe desteklerinden faydalanan kişiler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortakları,
 • Besicilik kredisi için belirlenmiş olan şartlara uygunluk sağlamayan kişiler de bu krediden yararlanamaz.

Küçükbaş Hayvan Kredisi için Gereken Belgeler Nelerdir?

Küçükbaş hayvan için kredi alma sırasında istenen evraklar şu şekilde verilmiştir:

 • Kimlik belgesi,
 • Tarla tapuları,
 • Gelir belgesi
 • Taşınır rehni kabul edilir ise diğer hayvanlara ait evraklar,
 • Banka tarafından talep edilmesi durumunda da memur ya da esnaf kefil de istenmektedir.
İlginizi Çekebilir :  Garanti BBVA Konut Kredisi Faiz Oranları 2019

Hangi Kurumlar Çiftçilere Hibe Verir?

Çiftçilere kredi veren kurum ve kuruluşlar şu şekilde verilmiştir:

 • Kalkınma ajansları,
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
 • Tarım İl / İlçe Müdürlükleri
 • KOSGEB
 • Ziraat Bankası

Tarımsal faaliyet içerisinde bulunan çiftçilere, devlet tarafından pek çok alanda faiz ve hibe desteği imkanları mevcuttur. Bu imkanlar, bazen belli bir tarih aralığı gözetilerek bazen de ayrılan bütçe dahilinde devlet destekli besicilik kredisi vererek çiftçilere hizmet sunar.

Uygulanacak Hibe Oranı Ne Kadardır?

,hibe orani nasil belirlenir

Hibe oranları yayınlanan tebliğ kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara şu belirtilen konu ve oranlarda merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenmiş olan hibeye esas üst sınırlar dahilinde hibe ödemesi yapılmaktadır:

 • Projede yer alan inşaat yatırımları, yatırımın hibeye esas üst sınırı dahilinde % 50 oranında bir hibe oranı mevcuttur. bu hibe, yeni yapılacak olan kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını ya da ahır – ağıl kapasite artırımı / rehabilitasyonunu kapsamaktadır.
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımları konusunda, hibeye esas üst sınır dahilinde % 50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı – yatırımı konusunda yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi ve otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde % 50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

Aynı zamanda hibe programı tüm şehirler kapsamındadır. Fakat Genel Müdürlük, bölgesel gelişmişlik farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitki ekilişleri gibi kriterlere göre başvuru alınması ve başvuruların değerlendirme süreçlerinde program illerini belirleyebilmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi Hayvancılık için Verilen Krediler Nelerdir?

Tarım Kredi Kooperatifi tarafından verilen hayvancılık kredileri şu şekilde verilmiştir:

 • Donatma
 • Genel ihtiyaç
 • Tohumluk
 • Hayvancılık işletme
 • Tarımsal ilaç
 • Akaryakıt desteği
 • Kimyevi gübre
 • Tarımsal araç – gereç
 • Hayvancılık donatma
 • Tarımsal sulama kredileridir.
İlginizi Çekebilir :  Yapı Kredi Esnaf Kredisi Başvurusu ve Şartları 2021

Hayvancılık Hibesi için Aranan Şartlar Nelerdir?

Hayvancılık hibesinden yararlanmak için gerekli olan koşullar şu şekilde verilmiştir:

 • Büyükbaş yetiştiricileri için en az 10, en fazla 50 büyükbaş hayvan gerekmektedir.
 • Küçükbaş yetiştiricileri için en az 100, en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl ya da kapasite artırımı yapacak kişilere % 50, hayvan barınağı yapacak kişilere % 50, makine, alet ve ekipman alımı yapacak kişilere ise % 50 hibe desteği verilmektedir.

Şu şartları sağlayan kişiler ise % 50 oranında verilecek hayvancılık hibelerinden yaralanabilmektedir:

 • Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi sahibi olmak,
 • Gerçek ve tüzel kişi olmak,
 • Bakanlık tarafından oluşturulmuş hayvan kayıt sistemi olan Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı hayvanların olması
 • Kişinin sahip olduğu hayvanların en az 1 yıldır bakanlığın ilgili sistemlerine kaydedilmiş olması,
 • En az 10, en fazla 50 anaç sığır sahibi olmak,
 • En az 100, en fazla 300 baş anaç koyun ve keçi kapasitesine sahip olmak,
 • Alım – satım işlemlerinin eş, anne, baba ve kardeşler arasında yapılmaması,
 • Bakanlık ya da diğer kurumlarca verilen hibelerden daha önce yararlanmamış olmak,
 • Yatırımın yapılacağı ilin, proje kapsamında bulunması gerekmektedir.

Devlet destekli hayvancılık nasıl yapılır? Yazısına da göz atabilirsiniz.

Besicilik Hibe Miktarı Ne Kadardır?

Hayvancılık için hibe tutarları şu şekilde verilmiştir:

 • 000 TL büyükbaş ahır inşaatı ve makine alımı için % 50 oranında hibe desteği olarak 192.250 TL,
 • 000 TL küçükbaş ağıl inşaatı için % 50 oranında hibe desteği olarak 100.000 TL de devlet destekli besicilik kredisi başlığı altında verilmektedir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.